Tarieven lessen

Les Tarieven    Lespaard Eigen paard
Privéles Los  30 min   €   25,- €  25,-
Privéles Kaart  30 min   € 225,- € 225,-

Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Leskaarten kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL64 INGB 0006 9051 71 t.a.v. Stichting Beau Dandy’s